KILKA SŁÓW O NASZE SPÓŁCE METANEL GROUP S.A.

ŹRÓDŁO INNOWACJI I WYNALAZCZOŚCI

Metanel Group S.A. jest społką akcyjną założoną przez elektrim S.A. w 1991 roku do wydobywania metanu z pokładów węgla kamiennego. Spółka posiadała koncesję na wydobywanie metanu w obszarze o powierzchni 21,4 ha. Od momentu rozpoczęcia działalności przez spółkę technologia eksploracji metanu z głęboko leżących pokładów metanu znacząco unowocześniona. Spółka jest właścicielką rurociągu o długości 4,5 km łączącego PG Silesia z Rafinerią Lotos w Czechowicach Dziedzicach. Spółka wykonała trzy głębokie otwory w tym jeden eksploatacyjny. Spółka posiada nadal 5 otworów płytkich metanu wolnego zgromadzonego w piaskowcach przy stropie karbonu. Od 2017 roku spółka prowadzi intensywne badania i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, technicznych i energetycznych.

Rozwiązujemy problemy zdrowotne, ekologiczne, energetyczne i telekomunikacyjne tworząc:

TECHNOLOGIE KWANTOWE W MEDYCYNIE

INTELIGENTNE SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE I REHABILITACYJNE

ŁĄCZNOŚĆ KWANTOWA W SYSTEMACH SATELITARNYCH I KOSMICZNYCH

Technologie, nad którymi pracujemy:

INNOWACYJNE METODY LECZENIA RAN, W TYM RAN PRZEWLEKŁYCH TAKICH JAK: STOPA CUKRZYCOWA, OPARZENIA, ODLEŻYNY, RANY POOPERACYJNE ITP.

SKOMPUTERYZOWANE I ZROBOTYZOWANE SYSTEMY DO WCZESNEJ NUROREHABILITACJI I KINEZYTERAPII PACJENTÓW NA ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII.

INNOWACYJNE I OPATENTOWANE ROZWIĄZANIE DO OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ZE ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH , REALIZOWANE W FORMIE GEOTERMALNEGO WYMIENNIKA CIEPŁA Z RODZAJU OTWOROWEGO.

OPATENTOWANA INNOWACYJNA TECHNOLOGIA WYTWARZANIA NISKOOPOROWYCH STRUKTUR POWIERZCHNI RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁÓW GAZÓW I ROPY I INNYCH MEDIÓW, POZWALAJĄCA NA REDUKCJĘ OPORÓW PRZEPŁYWU MEDIUM DO 20%.

TECHNOLOGIE WYTWARZANIA GRAFENU JAKO SUROWCA DLA BRANŻY : CHEMICZNEJ, MEDYCZNEJ, ELEKTRONICZNEJ, OŚWIETLENIOWEJ, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII OZE

Aktualności

W dniu 24.11.2022 r. spółka METANEL GROUP S.A. ogłosiła postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr NUTRITECH/01/2022 z dnia 24.11.2022 r., które dotyczy projektu pn. „Fononowy Reduktor Entropii (FRE) – Technologia wspierająca walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi, leczenie i zapobieganie chorobom metabolicznym w aspekcie technologii prawidłowego żywienia” (dalej: Projekt FRE) w ramach I konkursu Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Projekt FRE stanowi przedmiot wniosku o dofinansowanie, a więc niniejsze postępowanie ma charakter warunkowy.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie badań próbek ciekłych poddanych oddziaływaniu induktorów FRE.


Pliki do pobrania

PROGRES

zapraszam do złożenia oferty w ramach zapytania o cenę na zakup usługi pomocniczej – druku 3D wraz z niezbędnymi surowcami do druku 3D elementów łóżka PROGRES wraz z przygotowaniem modelu do lakierowania oraz lakierowaniem. Zapytanie o cenę nr PROGRES/12/2023 z dnia 01.03.2023 r. dotyczy projektu pn. „Opracowanie w toku prac B+R innowacyjnego łóżka rehabilitacyjnego PROGRES przeznaczonego dla pacjentów w stanie krytycznym” (dalej: PROGRES) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0698/20-00. Termin składania ofert: do 07.03.2023 r.
ZAŁĄCZNIKI:
Zapytanie ofertowe nr PROGRES 12 2023 z dnia 01-03-2023 (PDF)
ZAŁĄCZNIK 1 – PROGRES 12/2023 FORMULARZ OFERTOWY (DOCX)
ZAŁĄCZNIK 2 – PROGRES 12/2023 – Oświadczenia o braku powiązań (DOCX)
ZAŁĄCZNIK 3 – PROGRES 12/2023 -Rysunki-elementy-do-druku-3D (PDF)
ZAŁĄCZNIK 4 – PROGRES 12/2023 – Istotne-Warunki-Umowy-IWU (DOCX)

W dniu 05 lutego 2023 roku opublikowano zapytanie ofertowe dostępne na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145269 

W dniu 30 listopada 2022 roku opublikowano zapytanie ofertowe na portalu Baza Konkurencyjności pod tym linkiem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/137087

W dniu 18 listopada 2022 roku opublikowano zapytanie ofertowe na portalu Baza Konkurencyjności pod tym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/135491

W dniu 08 lipca 2022 roku opublikowano zapytanie ofertowe na portalu Baza Konkurencyjności pod tym linkiem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117398

W dniu 26 czerwca 2022 roku opublikowano zapytanie ofertowe na portalu Baza Konkurencyjności pod tym linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115449

W dniu 23 czerwca 2022 roku opublikowano zapytanie ofertowe dostępne na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115197

W dniu 02 czerwca 2022 roku opublikowano zapytanie ofertowe na portalu Baza Konkurencyjności pod tym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112143

W dniu 12 maja 2022 roku opublikowano zapytanie ofertowe dostępne na portalu Baza Konkurencyjności pod tym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108554

W dniu 29 kwietnia 2022 roku opublikowano zapytanie ofertowe dostępne na portalu Baza Konkurencyjności pod tym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105971

W dniu 25 kwietnia 2022 r. zapraszamy do złożenia  ofert cenowych w ramach wynajmu (subskrypcji) następującej pozycji zakupowej w ramach projektu dofinansowanego:
OPROGRAMOWANIE TYPU INVENTOR PROFESSIONAL (1 szt. na okres co najmniej do 30.06.2023 r., tj. 14 miesięcy): musi umożliwić zaprojektowanie rozwiązań technicznych w zakresie mechaniki (w szczególności zespołów prototypu
łóżka PROGRES) w tym tworzenie dokumentacji i symulacji działania poszczególnych podzespołów.
Wymagania techniczne/specyfikacja – parametry nie gorsze niż lub równoważne:
– Program CAD – możliwość tworzenia modeli bryłowych
– możliwość tworzenia modeli powierzchniowych
– możliwość tworzenia złożeń elementów
– możliwość tworzenia dokumentacji technicznej
– możliwość przeprowadzania analiz dynamicznych
– możliwość tworzenia analiz wytrzymałościowych
– możliwość tworzenia foto realistycznych renderingów i animacji
– Wersja oprogramowania: 2021 lub nowsza
 
Okres subskrypcji musi obejmować minimum 14 miesięcy, jednak proszę w ofercie uwzględnić również okres 24 miesięczny, jeśli przy subskrypcji na 2 lata, miesięczna opłata subskrypcyjna będzie bardziej atrakcyjna, to znaczy niższa niż w opcji 12 miesięcy (tj. roczna subskrypcja) + 2 miesiące (aby uzupełnić okres 14 miesięcy). Decydująca będzie najniższa cena w przeliczeniu na cenę netto w PLN/miesiąc. W przypadku ofert o równej wartości (w ujęciu miesięcznym) decydująca będzie kolejność przesłania ofert, tj. data i godzina przesłania oferty.
 
Oferty należy przesyłać w odpowiedzi na niniejszą wiadomość. Adres e-mail:
dorota.pajak@MetanelGroupSA185.onmicrosoft.com .
 
Oferta musi wskazać cenę netto w PLN + VAT za okres subskrypcji oraz cenę netto w PLN w ujęciu średniej ceny
miesięcznej subskrypcji (netto), w oparciu o którą będziemy dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty.

Okres subskrypcji chcemy rozpocząć od 02.05.2022 r.
Na oferty oczekujemy do środy, tj. 27.04.2022 r.

W dniu 18 lutego 2022 roku opublikowano zapytanie ofertowe na portalu Baza Konkurencyjności pod tym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/94464

W dniu 29 grudnia 2021 roku opublikowano zapytanie ofertowe dostępne na portalu Baza Konkurencyjności pod tym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86185

Kontakt

Sekretariat
Natalia Kołtuńska
Metanel Group S.A
ul.Nad Białką 2A,
43-503 Czechowice-Dziedzice
Adres siedziby: METANEL SA, ul. Nad Białką 2A, 43-502 Czechowice – Dziedzice | NIP: 5210087665, REGON: 010529224, KRS: 0000170617 Kapitał zakładowy: 18.579.376,00 PLN Copyright 2018 metanel-group.com | All Rights Reserved